Pomiar pionowości zbiorników w trakcie montażu – Zakład produkcyjny „Perła”